Oct 22, 2019   10:18 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Hľadanie podobností binárnych spustiteľnych súborov medzi rôznymi platformami
Title of topic in English: Finding the similarities of binary executables between different platforms
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: Porovnávanie binárných súborov sa stáva čoraz viac populárnou témou kvôli jej využitiu v rôznych oblastiach ako detekcia plagiátorstva, detekcia škodlivého softvéru a audit zraniteľností softvéru. S nárastom inteligentných zariadení napr. smart telefónov, smerovačov a kamier sa portuje čoraz viac programov z tradičnej PC platformy na hardvér s inou architekturou ako ARM alebo MIPS. Aj ked kompilovaný binárny kód sa výrazne líši v dôsledku rôznych architektúr CPU, portované programy zdieľajú rovnaký zdrojový kód. Navrhnite nastroj ktorý na základe transformácie kompilovaného binarného kódu z rôznych platforiem do spoločného IR jazyka bude schopný porovnávať binárne spustiteľné súbory. Úlohy: 1. Analyzujte známe IR (intermediate representation) jazyky a ich výhody a nevýhody 2. Analyzujte existujúce nástroje a riešenia pre porovnávanie binárneho kódu medzi rôznymi platformami 3. Analyzujte metody porovnavania programov v IR jazyku 4. Na zaklade analýz navrhnite vhodné a efektívne riešenie pre porovnávanie binárných spustiteľných súborov portovaných na rôzne platformy 5. Vykonajte testovanie vhodnosti riešenia a porovnajte výsledky s dostupnými existujúcimi riešeniamiLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.