22. 9. 2019  16:30 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hľadanie podobností binárnych spustiteľnych súborov medzi rôznymi platformami
Názov témy anglicky: Finding the similarities of binary executables between different platforms
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Porovnávanie binárných súborov sa stáva čoraz viac populárnou témou kvôli jej využitiu v rôznych oblastiach ako detekcia plagiátorstva, detekcia škodlivého softvéru a audit zraniteľností softvéru. S nárastom inteligentných zariadení napr. smart telefónov, smerovačov a kamier sa portuje čoraz viac programov z tradičnej PC platformy na hardvér s inou architekturou ako ARM alebo MIPS. Aj ked kompilovaný binárny kód sa výrazne líši v dôsledku rôznych architektúr CPU, portované programy zdieľajú rovnaký zdrojový kód. Navrhnite nastroj ktorý na základe transformácie kompilovaného binarného kódu z rôznych platforiem do spoločného IR jazyka bude schopný porovnávať binárne spustiteľné súbory. Úlohy: 1. Analyzujte známe IR (intermediate representation) jazyky a ich výhody a nevýhody 2. Analyzujte existujúce nástroje a riešenia pre porovnávanie binárneho kódu medzi rôznymi platformami 3. Analyzujte metody porovnavania programov v IR jazyku 4. Na zaklade analýz navrhnite vhodné a efektívne riešenie pre porovnávanie binárných spustiteľných súborov portovaných na rôzne platformy 5. Vykonajte testovanie vhodnosti riešenia a porovnajte výsledky s dostupnými existujúcimi riešeniamiObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.