Oct 15, 2019   7:27 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Lokalizácia mobilného robota v ROS
Title of topic in English: Localization of mobile robot in ROS
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Summary: Základnu znalosť, ktorú musí mobilný robotický systém mať, je znalosť o jeho polohe. V súčasnosti je dostupných niekoľko prístupov k lokalizácii mobilných robotov. Zároveň existujú softvérové rámce, ktoré umožňujú pomerne jednoduché nasadenie existujúcich metód. Jedným z takýchto rámcov je aj ROS - robotický operačný systém. Cieľom tejto práce je navrhnúť lokalizačný systém mobilného robota bez využitia externej infraštruktúry v ROSe. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku lokalizačných systémov predovšetkým so zameraním na systémy bez externej infraštruktúry. 2. Oboznámte sa s prostredím ROS a analyzujte dostupné lokalizačné metódy v tomto rámci. 3. Vybranú lokalizačnú metódu implementujte do existujúceho robotického zariadenia. 4. Verifikujte úspešnosť lokalizácie a ohodnoťte výsledky. 5. Vypracujte dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.