22. 9. 2019  16:20 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Lokalizácia mobilného robota v ROS
Názov témy anglicky: Localization of mobile robot in ROS
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: Základnu znalosť, ktorú musí mobilný robotický systém mať, je znalosť o jeho polohe. V súčasnosti je dostupných niekoľko prístupov k lokalizácii mobilných robotov. Zároveň existujú softvérové rámce, ktoré umožňujú pomerne jednoduché nasadenie existujúcich metód. Jedným z takýchto rámcov je aj ROS - robotický operačný systém. Cieľom tejto práce je navrhnúť lokalizačný systém mobilného robota bez využitia externej infraštruktúry v ROSe. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku lokalizačných systémov predovšetkým so zameraním na systémy bez externej infraštruktúry. 2. Oboznámte sa s prostredím ROS a analyzujte dostupné lokalizačné metódy v tomto rámci. 3. Vybranú lokalizačnú metódu implementujte do existujúceho robotického zariadenia. 4. Verifikujte úspešnosť lokalizácie a ohodnoťte výsledky. 5. Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.