17. 9. 2019  22:02 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Navigácia mobilného robota v ROSe
Názov témy anglicky: Navigation of mobile robot in ROS
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Abstrakt: V prípade ak mobilný robotický systém pozná spoľahlivo svoju polohu, ďalšie zvýšenie jeho autonómnosti spočíva v schopnosti vyhýbať sa prekážkam v prostredí. Jedným z prístupov, ktorý toto rieši, je reaktívna navigácia. Reaktívna navigácia využíva len aktuálne znalosti o prostredí a predpisuje robotu bezkolízne správanie sa. Cieľom tejto práce je implementovať do riadiaceho systému mobilného robota modul reaktívnej navigácie v prostredí ROS. Úlohy: 1. Analyzujte problematiku reaktívnej navigácie predovšetkým so zameraním na metódy zohľadňujúce rozmery aj dynamiku robota. 2. Oboznámte sa s prostredím ROS a analyzujte dostupne metódy reaktívnej navigácie (tzv. local planner). 3. Vybranú metódu reaktívnej navigácie implementujte do existujúceho robotického zariadenia. 4. Verifikujte implementovanú metódu pri rôznych modelových situáciách (napr. statická prekážka, viac statických prekážok, pohyblivá prekážka a pod.) 5. Vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.