23. 10. 2020  11:25 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Procesne riadený eShop - modul Objednávky a faktúry
Název tématu anglicky:
Process-driven eShop - Order and invoice module
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom je pomocou formalizmu Petriho sietí rozšíreného o procesné roly a dáta navrhnúť a namodelovať modul objednávok a faktúr. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku rozšírených Petriho sietí. 2. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu objednávky. 3. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu faktúry. 4. Ak to bude možné integrujte modul s aplikáciou procesne riadeného eShopu. 5. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť aplikácie v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.