19. 10. 2019  16:55 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Procesne riadený eShop - modul Objednávky a faktúry
Název tématu anglicky: Process-driven eShop - Order and invoice module
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom je pomocou formalizmu Petriho sietí rozšíreného o procesné roly a dáta navrhnúť a namodelovať modul objednávok a faktúr. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku rozšírených Petriho sietí. 2. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu objednávky. 3. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu faktúry. 4. Ak to bude možné integrujte modul s aplikáciou procesne riadeného eShopu. 5. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť aplikácie v praxi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.