28. 10. 2020  5:03 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Procesne riadený eShop - modul Objednávky a faktúry
Názov témy anglicky:
Process-driven eShop - Order and invoice module
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom je pomocou formalizmu Petriho sietí rozšíreného o procesné roly a dáta navrhnúť a namodelovať modul objednávok a faktúr. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku rozšírených Petriho sietí. 2. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu objednávky. 3. Navrhnite a namodelujte procesy životného cyklu faktúry. 4. Ak to bude možné integrujte modul s aplikáciou procesne riadeného eShopu. 5. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť aplikácie v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.