23. 9. 2019  15:40 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analyzátor slovenského jazyka pre Elasticsearch
Názov témy anglicky: Elasticsearch slovak language analyzer
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Mažári
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Mažári
Abstrakt: Cieľom je navrhnúť a implementovať analyzátor slovenského jazyka pre vyhľadávač Elasticsearch. Aplikovaním analyzátora sa bude dať vyhľadávať v slovenských textoch bez ohľadu na diakritiku, skloňovanie alebo časovanie nielen hľadaných ale aj uložených slov. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku Elasticsearch analyzátorov. 2. Implementujte vlastný analyzátor slovenského jazyka. 3. Otestujte a vyhodnoťte efektívnosť a použiteľnosť v praxi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.