28. 10. 2020  5:14 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Aplikácie metód z bioinformatiky na porovnávanie trajektórií
Názov témy anglicky: Bioinformatics for user trajectory comparison
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
3
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Využitie metód z bioinformatiky ako zarovnávanie génov pre zarovnávanie a následné porovnávanie zaznamenaných trajektorí od používateľov. Návrh, implementácia a vyhodnotenie .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Zameranie
I-API aplikovaná informatika
I-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.