17. 9. 2019  22:28 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny rover
Názov témy anglicky: Design of a robotic arm for space rover
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Abstrakt: Motivácia: sPrinter je rover, ktorý demonštruje možnosť 3D tlače vo vesmíre. Vznikol ako súčasť projektu „Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír“. Tento rover je projektom študentov STU, ktorý začal na jeseň roku 2017 a pokračuje dodnes. V projekte je ešte stále veľa nesplnených úloh, ktoré by potenciálne mohli byť témami pre záverečné práce ďalších študentov. Cieľom bakalárskej práce je naštudovať rôzne prístupy pri konštrukčnom riešení robotického ramena pre vesmírny rover, ktoré bude určené na nanášanie vrstiev materiálu pre 3D tlač. Súčasťou práce je vlastný návrh konštrukcie ramena, jeho 3D CAD spracovanie, simulácia pohybu robotického ramena a pevnostná analýza vybratej časti danej konštrukcie. Úlohy: 1. Spracujte prehľad konštrukčných riešení rôznych typov robotických ramien. 2. Popíšte požiadavky pre robotické rameno a ich vplyv na konštrukciu. 3. Vytvorte 3D CAD model ramena. 4. Vytvorte MKP model ramena a vykonajte simuláciu pohybu robotického ramena a pevnostnú analýzu jeho vybratej časti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.