16. 9. 2019  6:00 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Bezpečnosť komunikačného systému autonómneho vozidla
Názov témy anglicky: Security of the autonomous vehicle communication system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD.
Anotácia: V záujme vysokej spoľahlivosti a bezpečnosti využívajú autonómne vozidlá viaceré komunikačné siete, ktoré musia splniť vysoké požiadavky na bezpečnosť komunikácie ako sú autentifikácia a šifrovanie. Práca je zameraná na bezpečnosť bezdrôtovej komunikácie pri riadení autonómneho vozidla na ochranu prenášaných dát. Téma je podporovaná z projektu APVV-17-0190: „ Vývoj autonómneho vozidla na otvorenej platforme elektromobilu.“
Anotácia anglicky: In the interests of high reliability and safety, autonomous vehicles use multiple communications networks that have to meet high communication security requirements such as authentication and encryption. The work is focused on security of wireless communication of autonomous vehicle to protect transmitted data. The theme is supported by APVV-17-0190: "Developing an autonomous vehicle on an open electric vehicle platform."Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --