20. 9. 2019  22:11 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Maximálne toky
Názov témy anglicky: Maximum flows
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD.
Abstrakt: Pojem "tok", ktorý budeme študovať, je abstrakciou ustálených fyzikálnych tokov (tok vody, elektriny, automobilov, materiálu...) v príslušných sieťach. Sieť je modelovaná orientovaným grafom s dvomi vyznačenými vrcholmi - vstupom a výstupom. Každá orientovaná hrana má priradenú nezápornú tzv. kapacitu. Tok je zobrazenie, ktoré každej orientovanej hrane priradí nezáporné číslo nie väčšie než jej kapacita, pričom sú splnené tzv. podmienky kontinuity. Pod úlohou o maximálnom toku rozumieme nájsť tok s maximálnou veľkosťou (teda maximálnym množstvom hmoty, ktoré vyteká zo vstupu resp. vteká do výstupu). Existujú rôzne algoritmy na hľadanie maximálneho toku. Úlohy: 1) Prehľadne spracujte základné poznatky o tokoch a hľadaní maximálnych tokov v orientovaných grafoch. 2) Implementujte Fordov a Fulkersonov algoritmus a niektoré jeho modifikácie na hľadanie maximálneho toku. 3) Vyhodnoťte efektivitu použitých algoritmov na rôzne typy grafov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.