Oct 23, 2019   2:50 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Aplikácia na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností
Title of topic in English: Pseudorandom Number Sequence Test Application
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Summary: Na pôde FEI STU vznikol po roku 2000 projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť aplikáciu na štatistické testovanie vlastností pseudonáhodných postupností. Aplikácia je však v súčasnosti už zastaralá. 🎯 Cieľom diplomovej práce na základe jestvujúcej aplikácie ParanoYa navrhnúť a implementovať novú aplikáciu na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností. 💡 Požadované znalosti: C++, PythonLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.