21. 9. 2019  23:21 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností
Názov témy anglicky: Pseudorandom Number Sequence Test Application
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Abstrakt: Na pôde FEI STU vznikol po roku 2000 projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť aplikáciu na štatistické testovanie vlastností pseudonáhodných postupností. Aplikácia je však v súčasnosti už zastaralá. 🎯 Cieľom diplomovej práce na základe jestvujúcej aplikácie ParanoYa navrhnúť a implementovať novú aplikáciu na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností. 💡 Požadované znalosti: C++, PythonObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.