28. 10. 2020  3:49 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Aplikácia na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností
Názov témy anglicky:
Pseudorandom Number Sequence Test Application
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Mgr. Ing. Matúš Jókay, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Na pôde FEI STU vznikol po roku 2000 projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť aplikáciu na štatistické testovanie vlastností pseudonáhodných postupností. Aplikácia je však v súčasnosti už zastaralá. 🎯 Cieľom diplomovej práce na základe jestvujúcej aplikácie ParanoYa navrhnúť a implementovať novú aplikáciu na štatistické testovanie pseudonáhodných postupností. 💡 Požadované znalosti: C++, PythonObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.