23. 10. 2019  10:36 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojov
Název tématu anglicky: The use of visualisation in analysis of deep convolutional networks
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Bukovčiková
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Zuzana Bukovčiková
Abstrakt: Hlboké konvolučné siete sa ukázali byť efektívnym spôsobom na riešenie mnohých problémov strojového videnia, avšak porozumenie ich úspešnosti je pre ľudí stále náročnou úlohou. Cieľom bakalárskej práce je preto vytvorenie nástroja, ktorý bude zobrazovať filtre konvolučných sietí, ich aktivačné polia a vzťahy ich úspešností a vstupov. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou strojového učenia a hlbokých sietí. 2. Vyberte siete, ktorých filtre a vzťahy sa budú vizualizovať. 3. Implementujte nástroj vo zvolenom jazyku. 4. Zhodnoťte získané výsledky na zvolenej podmnožine prípadoch použitia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.