Oct 24, 2020   2:46 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Analýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojov
Title of topic in English:
The use of visualisation in analysis of deep convolutional networks
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Bukovčiková
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Hlboké konvolučné siete sa ukázali byť efektívnym spôsobom na riešenie mnohých problémov strojového videnia, avšak porozumenie ich úspešnosti je pre ľudí stále náročnou úlohou. Cieľom bakalárskej práce je preto vytvorenie nástroja, ktorý bude zobrazovať filtre konvolučných sietí, ich aktivačné polia a vzťahy ich úspešností a vstupov. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou strojového učenia a hlbokých sietí. 2. Vyberte siete, ktorých filtre a vzťahy sa budú vizualizovať. 3. Implementujte nástroj vo zvolenom jazyku. 4. Zhodnoťte získané výsledky na zvolenej podmnožine prípadoch použitia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.