28. 10. 2020  3:54 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza hlbokých konvolučných sietí pomocou vizuálnych nástrojov
Názov témy anglicky:
The use of visualisation in analysis of deep convolutional networks
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Hlboké konvolučné siete sa ukázali byť efektívnym spôsobom na riešenie mnohých problémov strojového videnia, avšak porozumenie ich úspešnosti je pre ľudí stále náročnou úlohou. Cieľom bakalárskej práce je preto vytvorenie nástroja, ktorý bude zobrazovať filtre konvolučných sietí, ich aktivačné polia a vzťahy ich úspešností a vstupov. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou strojového učenia a hlbokých sietí. 2. Vyberte siete, ktorých filtre a vzťahy sa budú vizualizovať. 3. Implementujte nástroj vo zvolenom jazyku. 4. Zhodnoťte získané výsledky na zvolenej podmnožine prípadoch použitia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.