19. 1. 2020  8:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizácia nasadenia softvéru do produkčného prostredia s využitím klastrovej infraštruktúry a kontajnerizácie
Názov témy anglicky: Automation of the software implementation into the production environment using cluster infrastructure and containerisation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Bc. Michal Miškolci
Abstrakt: Práca sa zaoberá automatizáciou zavádzania softvéru do produkčného prostredia, ktoré je založené na klastrovej infraštruktúre, postavenej na princípoch redundacie a vysokej dostupnosti. Cieľom práce je predviesť zvýšenie efektivity vývoja, zavádzania a správy softvéru pri využití metód Continuous Integration/Continuous Delivery, využitia kontajnerizácie a orchestrácie kontajnerov. Rezervované pre Bc. Miskolciho.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.