12. 12. 2019  5:21 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Adaptívny systém pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
Názov témy anglicky: Adaptive deep space communication system communication system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Abstrakt: 1. Preštudujte vedecké články súvisiace s problematikou. 2. Realizujte programové vybavenie v systéme MATLAB potrebné na simuláciu rôznych modifikácií adaptívnych systémov komunikácie so sondami v hlbokom vesmíre podľa inštrukcií vedúceho práce. 3. Vykonajte experimenty, ktorých cieľom je zistiť objektívne kvantitatívne parametre potrebné na odhad kvalkity jednotlivých riešení. 4. Vykonajte diskusiu dosiahnutých výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.