Oct 21, 2019   0:28 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zeleň v mestskom prostredí
Title of topic in English: Vegetation in urban areas
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Summary: Medzi základné zložky ekosystému toku patrí brehová vegetácia, ktorá má multifunkčný význam. Od energetického zdroja akvatickej oblasti až po stabilizačnú funkciu a úkrytové možnosti. Tento priestor bol významne ovplyvnený hlavne úpravami tokov, ale aj zmenou hladinového režimu toku. Na Slovensku bol významne ovplyvnený hladinový režim lužných lesov. V prvej fáze to bola výrazná hĺbková erózia Dunaja, ktorá spôsobila pokles hladiny podzemnej vody. V druhej etape výstavba VD Gabčíkovo výrazne zvýšila hladinu podzemnej vody. Tieto dynamické zmeny ovplyvnili brehovú vegetáciu a stále dochádza k dynamickým zmenám. Fundovaný prieskum a prognóza vývoja na báze terénnych meraní by bola výrazným prínosom pre manažment lužných lesov Slovenského úseku Dunaja.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KKP Landscaping and Landscape Planning

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.