21. 10. 2019  4:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hotspot riešenie pre mesto
Názov témy anglicky: Hotspot solution for the city
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Poláček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Poláček
Abstrakt: Práca záhŕňa analýzu prostredia s návrhom technického riešenia pre pokrytie mestskej časti bezdrôtovým WIFI signálom. Práca opisuje návrh centralizovaného ovládania komunikačnej siete vrátane jednotlivých prístupových bodov. - Naštudovať problematiku bezdrôtových Hotspot sietí - Navrhnúť komunikačnú sieť s prístupovými bodmi - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-TLK telekomunikácieB-TLK-TSS Telekomunikačné systémy a siete

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.