14. 10. 2019  8:38 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku banky
Název tématu anglicky: Design and implementation of a computer network for a bank office
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Róbert Poláček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Róbert Poláček
Abstrakt: Práca zahŕňa návrh a realizáciu firmenej siete pre pobočku banky. Návrh pozostáva z aplikácie smerovačov pre hlavné sieťové uzly s použitím prepínačov pre jednotlivé oddelenia v banke. Pre bezdrôtový prístup sa použijú wifi smerovače. Návrh kladie dôraz na zvýšenú bezpečnosť pre prenos komunikačnou sieťou. Dôležitým faktorom je zabezpečenie sieťovej redundancie. - Naštudovať problematiku sietí pre firemný sektor - Navrhnúť jednotlivé sieťové komponenty siete - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-TLK telekomunikácieB-TLK-TSS Telekomunikačné systémy a siete

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.