Oct 22, 2019   8:56 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku banky
Title of topic in English: Design and implementation of a computer network for a bank office
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Poláček
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Poláček
Summary: Práca zahŕňa návrh a realizáciu firmenej siete pre pobočku banky. Návrh pozostáva z aplikácie smerovačov pre hlavné sieťové uzly s použitím prepínačov pre jednotlivé oddelenia v banke. Pre bezdrôtový prístup sa použijú wifi smerovače. Návrh kladie dôraz na zvýšenú bezpečnosť pre prenos komunikačnou sieťou. Dôležitým faktorom je zabezpečenie sieťovej redundancie. - Naštudovať problematiku sietí pre firemný sektor - Navrhnúť jednotlivé sieťové komponenty siete - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-TLK TelecommunicationsB-TLK-TSS Telekomunikačné systémy a siete

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.