21. 9. 2019  23:20 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia počítačovej siete pre pobočku banky
Názov témy anglicky: Design and implementation of a computer network for a bank office
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Poláček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Poláček
Abstrakt: Práca zahŕňa návrh a realizáciu firmenej siete pre pobočku banky. Návrh pozostáva z aplikácie smerovačov pre hlavné sieťové uzly s použitím prepínačov pre jednotlivé oddelenia v banke. Pre bezdrôtový prístup sa použijú wifi smerovače. Návrh kladie dôraz na zvýšenú bezpečnosť pre prenos komunikačnou sieťou. Dôležitým faktorom je zabezpečenie sieťovej redundancie. - Naštudovať problematiku sietí pre firemný sektor - Navrhnúť jednotlivé sieťové komponenty siete - Konfigurácia navrhnutého konceptu - Testovanie finálneho technického riešeniaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácieB-TLK-TSS Telekomunikačné systémy a siete-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.