20. 9. 2019  13:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Automatické riadenie systému alternatívnej 3D tlače vo vesmíre
Názov témy anglicky: Automatic control of alternative 3D printing system in space
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je naštudovanie kybernetických prístupov a softvérových metód pri implementácií automatického riadenia systému 3D tlače. Koncept alternatívneho prístupu 3D tlače je založený na sústredení slnečnej energie za účelom roztavenia a spájania geologického materiálu aditívnym spôsobom. Jadrom práce bude návrh iteračného algoritmu riadenia mechanizmu 3D tlače na základe spätnej väzby pozície Slnka. Úlohy: 1. Naštudujte si kybernetické princípy riadenia systémov 3D tlače a spracujte prehlaď alternatívnych konceptov. 2. Navrhnite spätnú väzbu pre možnosť korekcie pozície Slnka. 3. Implementujte algoritmus tlačenia jednoduchého telesa na reálnom zariadení. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.