18. 9. 2019  13:19 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riešenie a riešiteľnosť nonogramov (maľovaných krížoviek)
Názov témy anglicky: Solving and solvability of nonograms (griddlers)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Dávid Pancza, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Dávid Pancza, PhD.
Abstrakt: Nonogramy sú obľúbeným hlavolamom, na ktorých riešenie väčšinou stačí intuícia a niekoľko jednoduchých pravidiel. Navrhovaná téma pozostáva z troch bodov. 1. S využitím dostupnej literatúry naprogramovať nástroj, ktorý z daného obrázku utvorí zadanie nonogramu a pomocou algoritmu "hrubou silou" overí jeho riešiteľnosť a jednoznačnosť riešenia. 2. Sformulovať čo najviac stratégií "ručného" riešenia nonogramov a s ich využitím naprogramovať rýchlejší "logický" algoritmus na riešenie nonogramov. 3. Hľadať zadania jednoznačne riešiteľných nonogramov, ktoré "logický" algoritmus nebude schopný vyriešiť. Na základe získaných poznatkov obohatiť algoritmus o nové pravidlá a opätovne hľadať jeho hranice. Odporúčaná literatúra: Komanová, K., Náročnosť riešenia maľovaných krížoviek, bak. práca, FMFI UK, 2016Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.