17. 9. 2019  21:45 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Progresívne prvky pre mikrovlnnú fotoniku
Názov témy anglicky: Progressive devices for microvawe photonics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Anotácia: Progresívne prvky pre mikrovlnnú fotoniku
Anotácia anglicky: Progressive devices for microvawe photonicsObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-EF elektronika a fotonika-- nezadané -- -- nezadané --