17. 10. 2019  12:15 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
Názov témy anglicky: Automation of chosen function of Smart House
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Abstrakt: Téma je rezervovaná pre Bc. Alexandra Pajkoša.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.