17. 9. 2019  21:48 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov
Názov témy anglicky: The controlling devices with EEG signals
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovať, analyzovať vybrané EEG signály a pomocou nich dokázať ovládať elektronické zariadenia. Úlohy práce: 1. Naštudujte problematiku merania a spracovania EEG signálov 2. Namerajte a spracujte vybrané EEG signály 3. Realizujte metódy rozpoznávania EEG signálov na jednoduchom elektronickom zariadení 4. Vyhodnoťte výsledky rozpoznávania EEG signálovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.