18. 11. 2019  19:27 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: SQRT-problém
Název tématu anglicky: SQRT-problem
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Abstrakt: V mnohých algebraických štruktúrach s definovanou binárnou operáciou skôr či neskôr dospejeme k problému určenia „druhej odmocniny“, ktorý býva často netriviálny. Cieľom práce je nahliadnuť do metodológie jeho riešenia v závislosti od charakteru štruktúry a nájsť/vytvoriť algoritmus nájdenia druhej odmocniny prvku v kruhových grupách nad konečnými poľami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.