Dec 12, 2019   12:36 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: SQRT-problém
Title of topic in English: SQRT-problem
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Summary: V mnohých algebraických štruktúrach s definovanou binárnou operáciou skôr či neskôr dospejeme k problému určenia „druhej odmocniny“, ktorý býva často netriviálny. Cieľom práce je nahliadnuť do metodológie jeho riešenia v závislosti od charakteru štruktúry a nájsť/vytvoriť algoritmus nájdenia druhej odmocniny prvku v kruhových grupách nad konečnými poľami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.