21. 10. 2019  7:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: SQRT-problém
Názov témy anglicky: SQRT-problem
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Karla Čipková, PhD.
Abstrakt: V mnohých algebraických štruktúrach s definovanou binárnou operáciou skôr či neskôr dospejeme k problému určenia „druhej odmocniny“, ktorý býva často netriviálny. Cieľom práce je nahliadnuť do metodológie jeho riešenia v závislosti od charakteru štruktúry a nájsť/vytvoriť algoritmus nájdenia druhej odmocniny prvku v kruhových grupách nad konečnými poľami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.