Oct 22, 2020   9:10 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Implementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentov
Title of topic in English:
Post-quantum document signing software
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Špaček
Summary: Práca sa zameriava na vytvorenie klientskej aplikácie na podpisovanie a overovanie dokumentov (obrázky, textový dokument etc.) pomocou elektronického podpisu (KEP, EP) za využitia post kvantových (PQ) podpisov. Pôjde o aplikáciu pre PC, ale technológie si môžete zvoliť sami (.NET, web etc.). Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti. Úlohy: 1. Naštudovať si problematiku podpisovania dokumentov 2. Vybrať vhodných kandidátov na PQ podpis 3. Navrhnúť klientsku aplikáciu na PQ podpisovanie dokumentov 4. Implementovať a otestovať aplikáciuLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-API Applied Informatics
B-API-BIS Security of Information Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.