14. 12. 2019  21:39 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Automatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)
Název tématu anglicky: Composing music from message
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Špaček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Peter Špaček
Abstrakt: Cieľom je vytvorenie substitučnej šifry na zakódovanie správy do hudby. Do melódie, nie do nahrávky, nejedná sa o steganografiu. Komponovanie bude spĺňať pravidlá pop-music (napr. 3, 4 akordy, pentatonika, melodické linky sa musia odvíjať okolo root-tónu). Substituovať sa bude na interval od základného tónu v aktuálnom akorde, nie od toniky, na výsledku nesmie byť poznať že sa jedná o automatickú hudbu. Téma vyžaduje nie len vzdelanie v oblasti klasických šifier, ale hlavne hudobnej teórie. Pravidlá pre generovanie melódie buú závisieť práve od úrovne vzdelania v tejto oblasti. Vstupom by mala byť správa, výstupom MIDI (prípadne iný hudobný zápis). Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti. Úlohy: 1. Analyzovať techniky a metódy komponovania hudby 2. Vytvoriť substitučnú šifru (správa-melódia) 3. Vytvoriť nástroj na automatizované vytváranie komplexnejšej hudby zo správ (zohladnovať zmeny akordov pridať basovú linku atď.) 4. Otestovať riešenie na konkrétnej skladbeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.