Oct 25, 2020   4:11 p.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Automatické komponovanie hudby podľa správy (šifrovanie do hudby)
Title of topic in English:
Composing music from message
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Peter Špaček
Summary:
Cieľom je vytvorenie substitučnej šifry na zakódovanie správy do hudby. Do melódie, nie do nahrávky, nejedná sa o steganografiu. Komponovanie bude spĺňať pravidlá pop-music (napr. 3, 4 akordy, pentatonika, melodické linky sa musia odvíjať okolo root-tónu). Substituovať sa bude na interval od základného tónu v aktuálnom akorde, nie od toniky, na výsledku nesmie byť poznať že sa jedná o automatickú hudbu. Téma vyžaduje nie len vzdelanie v oblasti klasických šifier, ale hlavne hudobnej teórie. Pravidlá pre generovanie melódie buú závisieť práve od úrovne vzdelania v tejto oblasti. Vstupom by mala byť správa, výstupom MIDI (prípadne iný hudobný zápis). Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti. Úlohy: 1. Analyzovať techniky a metódy komponovania hudby 2. Vytvoriť substitučnú šifru (správa-melódia) 3. Vytvoriť nástroj na automatizované vytváranie komplexnejšej hudby zo správ (zohladnovať zmeny akordov pridať basovú linku atď.) 4. Otestovať riešenie na konkrétnej skladbe
Cancelled:
yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.