21. 10. 2019  7:31 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mobilná aplikácia - system poďakovaní pre univerzitné kurzy.
Názov témy anglicky: Android app - hug system for universities
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Špaček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Špaček
Abstrakt: -Zistite či by bolo lepšie vytvoriť hybridnú alebo natívnu aplikáciu. -Naštudujte ktorý framework by bolo vhodné použiť. -Vytvorte aplikáciu na posielanie poďakovaní spolužiakom za pomoc: --v rámci predmetu, --medzi predmetmi, --medzi ročníkmi, --posielanie poďakovaní TA (cvičiacim), prednášajúcemu. Aplikácia bude obsahovať systém uživateľov a bude možné posielať hodnotenia s rôznou váhou, a samozrejme popisom. Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.