18. 9. 2019  13:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kontrola obsadenosti parkoviska použitím moderných technológií
Názov témy anglicky: Parking space occupancy control based on modern technologies
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať možnosti použitia hlbokých konvolučných sietí pre rozpoznávanie objektov s dôrazom na detekciu automobilov na parkovisku. Na základe výsledku detekcie, zistiť aktuálnu obsadenosť parkoviska s možnosťou komunikovať s externým systémom. Vstupom je video z kamery a výstupom obsadenosť parkoviska. Úlohy: 1. Naštudovať si základy problematiky detekcie objektov. 2. Zhodnotiť existujúce databázy pre riešenie tohto problému. 3. Vybrať niekoľko metód riešenia tohto problému a duplikovať ich postup. 4. Otestovať vybrané metódy na známych dostupných databázach. 5. Nájsť nedostatky týchto metód a zhodnotiť možnosti ich zlepšenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.