16. 9. 2019  6:31 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza metód a vývoj nástroja na prehrávanie a metadátovanie videí
Názov témy anglicky: Method analysis and tool implementation for video indexing and playing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť vhodný nástroj na čítanie a prehrávanie videí pre účely medicínskej analýzy. Je potrebné si naštudovať moderné softvérové nástroje pre tento problém a vytvoriť funkčný prototyp vhodný na testovanie v skutočnom svete. Úlohy: 1. Naštudovať si problematiku efektívnych softvérových nástrojov pre prehrávanie a metadátovanie videí. 2. Porovnanie a vyhodnotenie existujúcich metód na riešenie daného problému. 3. Návrh systému vhodného na analytiku a prehrávanie videomateriálu. 4. Vytvorenie funkčného prototypu vzhľadom na špecifikované požiadavky, existujúcu dokumentáciu a GDPR ochranu pacientov. 5. Zhodnotenie výsledkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.