16. 9. 2019  6:18 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modifikácia vstupných vzorov zosnímaných v neriadených podmienkach
Názov témy anglicky: Input frame modification captured in uncontrolled conditions
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dominik Sopiak, PhD.
Abstrakt: Dôležitým prvkom biometrického systému je výber vstupných vzoriek. Vhodnou filtráciou vstupných vzoriek vieme výrazne zvýšiť úspešnosť rozpoznávacieho systému. Na druhej strane očakávame správnu funkčnosť systému aj v prípade, že na vstupe nemáme dostatočné množstvo kvalitných snímok. Predpokladáme však, že správnou modifikáciou vstupných snímok vieme zvýšiť úspešnosť biometrického systému. Cieľom študenta je zistiť, či vhodným výberom metód vieme zabezpečiť zvýšenie úspešnosti biometrického systému Úlohy: 1. Naštudovanie si problematiky konvolučných sietí a rozpoznávania tvárí. 2. Naštudovať si problematiku GAN sietí. 3. Zhodnotiť existujúce databázy pre riešenie tohto problému. 4. Vytvoriť model na modifikáciu vstupných vzoriek za účelom zvýšenia úspešnosti biometrického systému. 5. Overiť úspešnosť daného riešenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
I-API aplikovaná informatikaI-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.