18. 11. 2019  22:05 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie účinnosti odstraňovania špecifických organických kontaminantov v simulovaných procesoch čistenia odpadových vôd
Názov témy anglicky: assessment of specific organic contaminants removal efficiency in simulated wastewater treatment processes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Abstrakt: Laboratórne štúdium znížovania koncentrácie špecifických organických kontaminantov (pesticídy, farmaceutiká, biologicky aktívne látky a i.) tradičnými aj progresívnymi metódami čistenia odpadových vôd. Environmentálne a bezpečnostné riziká používania takýchto postupov. Znalosť anglického jazyka (dostupná literatúra = karentované časopisy v anglickom jazyku) a práce v prostredí MS Excel nutná. Experimentálna práca, vhodné pre dennú PREZENČNÚ formu štúdia. Na tému práce je možne prihlásiť sa LEN PO OSOBNEJ KOMZULTÁCII.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.