18. 11. 2019  16:01 Eugen
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemí
Názov témy anglicky: Evaluation of the agricultural soil quality in a selected micro-area
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Abstrakt: Úvod 1. Charakteristika poľnohospodárskych pôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele poľnohospodárskych pôd 2. Charakteristika územia a významných znečisťovateľov v oblasti 3. Stanovenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov poľnohospodárskych pôd 4. Zhodnotenie celkového stavu monitorovaného územia na základe stanovených ukazovateľov Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Práca vhodná pre dennú prezenčnú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.