14. 11. 2019  0:50 Irma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zhodnotenie kvality poľnohospodárskej pôdy vo vybranom mikroúzemí
Název tématu anglicky: Evaluation of the agricultural soil quality in a selected micro-area
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Abstrakt: Úvod 1. Charakteristika poľnohospodárskych pôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele poľnohospodárskych pôd 2. Charakteristika územia a významných znečisťovateľov v oblasti 3. Stanovenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov poľnohospodárskych pôd 4. Zhodnotenie celkového stavu monitorovaného územia na základe stanovených ukazovateľov Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Práca vhodná pre dennú prezenčnú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.