Jan 20, 2020   12:19 p.m. Dalibor
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodí
Title of topic in English: Evaluation of surface water quality in the selected micro-river basin
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Summary: Úvod 1. Charakteristika povrchových vôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd 2. Charakteristika monitorovaného toku a významných znečisťovateľov v mikropovodí 3. Stanovenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchovej vody 4. Zhodnotenie celkového stavu územia na základe stanovených ukazovateľov Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Práca vhodná pre dennú prezenčnú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.