20. 9. 2020  7:39 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie kvality povrchových vôd vo vybranom mikropovodí
Názov témy anglicky:
Evaluation of surface water quality in the selected micro-river basin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Úvod 1. Charakteristika povrchových vôd, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd 2. Charakteristika monitorovaného toku a významných znečisťovateľov v mikropovodí 3. Stanovenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov povrchovej vody 4. Zhodnotenie celkového stavu územia na základe stanovených ukazovateľov Záver Zoznam bibliografických odkazov Prílohy Práca vhodná pre dennú prezenčnú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.