23. 9. 2019  15:32 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza metód na popis scén prirodzeným jazykom
Názov témy anglicky: Analýza metód na popis scén prirodzeným jazykom
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Abstrakt: Popis obrazu pomocou prirodzeného jazyka je rýchlo sa rozvíjajúcim smerom v oblasti strojového učenia kombinujúcim hlboké rozpoznávanie objektov a rekurentné generovanie viet vo vybranom jazyku. Cieľom práce je zhodnotiť doteraz najúspešnejšie metódy v tejto oblasti a ich aplikácie a overiť si možnosti ich trénovania a používania. Úlohy: 1) Naštudovať si základy problematiky konvolučných sietí a rekurentných sietí. 2) Naštudovať si problematiku popisu scén prirodzeným jazykom. 3) Zhodnotiť existujúce databázy pre riešenie tohoto problému. 4) Vybrať niekoľko metód riešenia tohoto problému a zduplikovať ich postup. 5) Porovnať vybrané metódy na známych porovnávacích databázach ako aj na doteraz nevidených dátach. 6) Nájsť nedostatky týchto metód a zhodnotiť možnosti ich zlepšenia. Pozn.: Konzultantkou DP bude Ing. Zuzana Bukovčiková.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.