20. 9. 2019  22:29 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza a simulovanie poškodení archívnych digitalizovaných obrazov pre problematiku rozpoznávania tvárí.
Názov témy anglicky: Analýza a simulovanie poškodení archívnych digitalizovaných obrazov pre problematiku rozpoznávania tvárí.
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Abstrakt: Zatiaľ čo na moderných porovnávacích databázach dosahujú algoritmy rozpoznávania tvárí výsledky porovnateľné s ľudskými, na archívnych digitalizovaných fotografiách ich úspešnosť rapídne klesá. Jedným zo spôsobov riešenia tohto problému môže byť dotrénovanie metód na starých fotografiách, avšak na túto možnosť chýba dostatočné množstvo označených dát. Cieľom práce je preto zamerať sa na možnosti umelého generovania takýchto dát. Úlohy: 1) Naštudovanie si problematiky konvolučných sietí a rozpoznávania tvárí. 2) Naštudovať si problematiku GAN sietí. 3) Zhodnotiť existujúce databázy pre riešenie tohoto problému. 4) Vytvoriť model na pripodobnenie moderných databáz na archívne digitalizované fotografie. 5) Overiť úspešnosť daného riešenia. Pozn.: Konzultantkou DP bude Ing. Zuzana Bukovčiková.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.