17. 9. 2019  22:00 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh online aplikácií pre Teóriu systémov
Názov témy anglicky: Design of online applications for Control Theory
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je vytvoriť interaktívne online aplikácie na riešenie vybraných problémov z oblasti systémov automatického riadenia. Úlohy: 1. Podrobne sa oboznámte s možnosťami tvorby web aplikácií bežiacich na strane klienta. Naštudujte si možnosť využitia simulačných rozhraní (OpenModelica)na tento účel. 2. Naštudujte si vybrané možnosti riadenia lineárnych dynamických systémov (napr. využitím PID regulátora). 3. Navrhnite a implementujte spôsob prezentácie danej problematiky na základe vstupných údajov od používateľa. 4. Vyhodnoďte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.