20. 9. 2019  22:37 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia klientskej aplikácie na postkvantové podpisovanie dokumentov
Názov témy anglicky: Post-quantum document signing software
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Špaček
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Špaček
Abstrakt: Práca sa zameriava na vytvorenie klientskej aplikácie na podpisovanie a overovanie dokumentov (obrázky, textový dokument etc.) pomocou elektronického podpisu (KEP, EP) za využitia post kvantových (PQ) podpisov. Pôjde o aplikáciu pre PC, ale technológie si môžete zvoliť sami (.NET, web etc.). Vzhľadom na moju zahraničnú stáž, bude v prvom semestri prebiehať konzultácia cez internet. Vyžadovaná veľká miera samostatnosti. Úlohy: 1. Naštudovať si problematiku podpisovania dokumentov 2. Vybrať vhodných kandidátov na PQ podpis 3. Navrhnúť klientsku aplikáciu na PQ podpisovanie dokumentov 4. Implementovať a otestovať aplikáciuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.