Jan 28, 2020   4:36 a.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Prvá pomoc v chemickom laboratóriu
Title of topic in English: First aid in chemical laboratory
State of topic: approved (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Summary: Úvod 1. Charakteristika ohrození v chemickom laboratóriu. 2. Postup pri riešení nežiaducich udalostí (prvá pomoc, neutralizačné prostriedky a antidotá, riešenie krízových situácií) 3. Vypracovanie postupu riešenia nežiaducich udalostí pre vybrané laboratórium Záver Prílohy Práca vhodná pre dennú kombinovanú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-IBE Integrated Safety

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.