6. 12. 2019  23:33 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Prvá pomoc v chemickom laboratóriu
Název tématu anglicky: First aid in chemical laboratory
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Abstrakt: Úvod 1. Charakteristika ohrození v chemickom laboratóriu. 2. Postup pri riešení nežiaducich udalostí (prvá pomoc, neutralizačné prostriedky a antidotá, riešenie krízových situácií) 3. Vypracovanie postupu riešenia nežiaducich udalostí pre vybrané laboratórium Záver Prílohy Práca vhodná pre dennú kombinovanú formu štúdia. Na tému je možné prihlásiť sa po len predchádzajúcej (osobnej) konzultácií.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.